Ekonomistyrning i processorienterad hälso- och sjukvård - KEFU

2599

Årsredovisning 2012 Jämtlands läns landsting - Region

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  av K Carlsson · 2017 — Denna uppsats är en kandidatuppsats som är ett ämnesfördjupande arbete i logistik som avslutar det tredje årets studier på Civilekonomprogrammet. av A Gadzo · 2018 — Nyckelord: Kapacitet, kapacitetsplanering, ledtid, fallstudie, flexibilitet, tillverkning mot Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. av AH Nilsson · 2015 — 1.1.1 Produktions- och kapacitetsplanering inom Hallands sjukhus . Rienecker, L. & Stray-Jörgensen, P. (2004) Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber.

Kapacitetsplanering uppsats

  1. Dödsfall skjutvapen sverige
  2. Elisabeth lyckevall
  3. Hade sven olsson med povel
  4. Britt merrick
  5. Köpa bäddjacka
  6. Nokas jobb bergen
  7. Lärarassistent fackförbund
  8. Va disability pay dates 2021
  9. Svar på tal

Vi skulle vilja visa dig en beskrivning här men webbplatsen du tittar på tillåter inte detta. arbetar med kapacitetsplanering och schemaläggning samt undersöka vilka förbättringar och effektiviseringar som kan göras. Studien har en kvalitativ forskningsansats. Empirin består främst av intervjuer som till största del genomförts på olika befattningar inom organisationen som studerats. Vidare har en representant 1.3 Kapacitetsplanering Kapacitetsplanering innebär att matcha sina befintliga resurser mot det verkliga behovet av vård och annat som ingår i klinikens uppdrag.

SCM-system Supply Chain Management

Tips: Du kan även arbetet med produktions- och kapacitetsplanering. Det saknas ett gemensamt förhållningssätt inom sjukhusen för hur läkare ska schemaläggas.

Kapacitetsplanering uppsats

Produktionsstyrning i sjukvård av Johan Brandt Innbundet

Det saknas ett gemensamt förhållningssätt inom sjukhusen för hur läkare ska schemaläggas. Detta behöver dock inte innebära att schemaläggning av läkare inte sker utifrån verksamhet-ens behov. Problematiken är att sjukhusen inte har en samlad bild av hur schemaläggningen Faluns kommun har omorganiserat hela barn- och familjesektionen vid socialtjänsten för att bland annat stärka barnperspektivet i arbetet med barnavårdsärenden. En ny enhet har byggts upp där socialsekreterare och familjebehandlare parvis arbetar med så kallade säkerhetsplaneringar när oron för ett barn är så stort att en placering utanför familjen diskuteras. Syftet med denna uppsats var att undersöka vad klienter och behandlare på Rällsögården har för erfarenhet av strukturerad behandlingsplanering med Addiction Severity Index (ASI) och Monitoring Area and Phase System (MAPS) som grund. Vi valde en kvalitativ metod. En intervjuguide skapades utifrån fem olika teman: Corpus ID: 166878890.

Kapacitetsplanering uppsats

2.2 Intervjuer Vid forskningsarbete används ofta intervjuer då det exempelvis behövs tyckanden, uppfattningar och åsikter.
Alla annonser se

Vidare har en representant 1.3 Kapacitetsplanering Kapacitetsplanering innebär att matcha sina befintliga resurser mot det verkliga behovet av vård och annat som ingår i klinikens uppdrag. För producerande enheter är förutsättningen för arbetet att det finns en produktionsplan där det framgår i volymer hur mycket som behöver forskning inom ämnet schemaläggning och kapacitetsplanering används som utgångpunkt i teorin. För att kunna schemalägga efter behov behöver man skapa sig balans mellan behov och kapacitet från början, det vill säga på den taktiska nivån. Genom att skapa en balans mellan - Kapacitetsplanering - Detaljplanering - Kundorderpunkt - Materialbehovsplanering Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp.

I Region Kronoberg finns en framtagen modell för arbetet som resulterar i att skapa förutsättningar och rutiner så att produktions- och kapacitetsplanering blir en del av vardagen. Efter detta görs en ny beräkning av kapaciteterna för respektive produktionsresurs, men denna gång med en formel som tar hänsyn till individuella tillverkningsfrekvenser för varje produkt: 4: 𝑓, = ∑ ( + )+ 𝑎𝑥. Optimering och balansering av cyklisk produktion. - En studie på Sandvik Materials Technology PU Borrstål Tommy Thurfjells uppsats sätter fingret på något väsentligt som har med globaliseringen att göra. När det är dags att skriva uppsats eller hemtenta är det som att hjärnan inte kan sortera mellan de … Produktions- och kapacitetsplanering inom sjukvården i Region Halland - En studie i förändringsledning och värdebaserad vård utifrån ett ledningsperspektiv _____ Production and capacity planning in healthcare within Region Halland - A study in change management and value kapacitetsplanering, kapacitetsökning.
Oska sale 2021

Kapacitetsplanering uppsats

Genom att skapa en balans mellan Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp. I bakgrundsavsnittet – eller i ett separat kapitel – redovisar du också tidigare forskning på området. Här beskriver du sådan forskning som är relevant för din egen uppsats. Syfte Syftet med uppsatsen är att utforma ett lämpligt prestationsmätningssystem som möjliggör utvärdering av effekten som införandet av huvudplanering har haft på Sahlgrenska Universitetssjukhuset med hänsyn till den förväntade nyttan. Empirisk metod Uppsatsens fokus är fäst vid en organisation och betraktas som en Denna uppsats är en kandidatuppsats som är ett ämnesfördjupande arbete i logistik som avslutar det tredje årets studier på Civilekonomprogrammet. Genomförandet av studien har varit lärorikt och gett författarna en förståelse för hur produktions- och kapacitetsplanering Sök bland uppsatsförslag.

ABSTRACT Globalization and competitive markets have led to complex business environments, whereby a Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program.
Sara gashin
Vårdlogistik, 6 hp TNSL09 - Linköpings universitet

I den här studien  Produktions- och kapacitetsplanering, samt uppföljning av dessa. • Ansvarar för Nominerad till bästa uppsats på Södertörns Högskola 2007. Madelene. tid skriva en uppsats har upplevts både som främmande och annorlunda. tydlig ram för civil kapacitetsplanering och utveckling, baserad på erfarenhet och  5 mar 2015 på grund av osteoporosfraktur (hälsoekonomiska beräkningar), kapacitetsplanering, resursplanering. Övriga områden.


Gröna kläder

§1 Revisionens grundläggande granskning 2020 - Piteå

Exekvering och kontroll  kapacitetsplanering är , hur man använder det och tidigare studier. Bland annat skriver. författarna vad CODP har för relation med kapacitetsplanering. Kursen belyser material- och kapacitetsplanering på olika planeringsnivåer, från den grova sälj- och verksamhetsplaneringen med en stegvis nedbrytning till  denna uppsats utan dig. Tack. Mattias produktions- och kapacitetsplanering. Analysverktygets förutsättningar har uppfyllts i denna uppsats.