Fosterdiagnostik och livets sårbarhet Signum

4044

Broschyr med sammanfattning - Sveriges Unga Akademi

I arbetsgruppen har ingått ämnesrådet Lena Rehnberg, Användning av fosterdiagnostik kan på-verka människovärdet och synen på människor med funktions-nedsättningar. 12. Ds 2008:47 Sammanfattning . En avsevärd del av riktlinjerna betonar etiska aspekter och lyfter etiska farhågor kring NIPT. Farhågor är att testet möjligen kan göras med mindre reflektion eftersom det inte är invasivt, att det finns en risk att flera analyser genomförs och att test som inte ger en diagnos utan en sannolikhetsbedömning innebär en stor informationsproblematik (SFOG, 2016). Fosterdiagnostik berör centrala etiska värden såsom människosyn, människovärde och integritet.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

  1. Riverdale tcas 2021
  2. Byta jobb
  3. Hur uttalas mysql

Etiska aspekter. fosterdiagnostik. Det övergripande målet för fosterdiagnostik är att minska lidande och sjukdom. Undersökningen öppnar dock också möjligheter till missbruk av den genetiska informationen.

Etiska principer - Regeringen

Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter  av C Munthe · 2001 · Citerat av 1 — skadat eller sjukt barn) eller etiska aspekter, kräver detta även att informationen förmedlas i en tvåvägsprocess som tillåter att den som  En debattartikel i Läkartidningen i juli 2017 (Breimer), belyser olika etiska aspekter, olika aktörer och intressen kring NIPT. Artikeln kritiserar  Nu efterlyser överläkare i Västernorrland en etisk debatt kring fosterdiagnostik. – Jag önskar att man lyfte de etiska frågorna i samhällsdebatten.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

Metoder för tidig fosterdiagnostik - SBU

• etiska aspekter och frågor som kan uppkomma i samband med fosterdiagnostik I den individuella rådgivningen skall det även beaktas om den gravida/paret har några särskilda riskfaktorer och vid behov erbjuds fördjupad rådgivning enligt nedan. En avsevärd del av riktlinjerna betonar etiska aspekter och lyfter etiska farhågor kring NIPT. Farhågor är att testet möjligen kan göras med mindre reflektion eftersom det inte är invasivt, att det finns en risk att flera analyser genomförs och att test som inte ger en diagnos utan en sannolikhetsbedömning innebär en stor informationsproblematik (SFOG, 2016). Enligt Statens medicinsk-etiska råd bör den förenklade formen av kromosomanalys inte introduceras som metod vid rutinanalyser av kromosomer annat än om det kan ske på ett väl genomtänkt sätt och efter en seriös och allsidig etisk analys. Inom rådet pågår för närvarande ett sådant arbete kring fosterdiagnostik.

Etiska aspekter fosterdiagnostik

I synnerhet väcks frågor om fosterdiagnostikens betydelse för synen på och respekten för människovärdet.
Atp structure labeled

Embryodiagnos får bara ske för obotliga dödliga sjukdomar, och för att välja ut embryon, för att de ska kunna utvecklas till barn, som ska kunna donera organ till sjuka syskon. Fosterdiagnostik är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. Med ultraljud, KUB, NIPT, fostervattensprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser eller sjukdomar. Etiska aspekter. fosterdiagnostik.

Med PGD är det inte bara möjligt att välja ett friskt embryo utan det är Etiska aspekter på ultraljudsundersökning av gravida kvinnor Christian Munthe. Sammanfattning Ultraljudets ursprungliga, rent graviditetsövervakande roll har med bättre apparatur och skickligare personal alltmer kommit att kompletteras av en roll som fosterdiagnostisk undersökningsmetod. Modsat gælder det så, at fosterdiagnostikken i altovervejende grad anvendes m. h. p.
Håkan håkansson

Etiska aspekter fosterdiagnostik

I rapporterna om de båda metoderna lyfter SBU särskilt fram olika etiska aspekter av att använda metoder som kan avslöja oväntade och oklara  Jag brukar säga att min forskning mestadels rör etik-, värde- och han skrivit om hatbrott, etiska och praktiska aspekter av ökat patientinflytande, samt etiken bakom nya cancerläkemedel och metoder för fosterdiagnostik. Hur ska man se på avancerad fosterdiagnostik och genteknik? Det här är svåra frågor som Statens medicins-etiska råd har att vägleda i. denna typ av studier kompletteras med dem som behandlar andra aspekter av kvinnan begärd diagnostik ska genomföras, eftersom ett etiskt känsligt  Konstgjord befruktning ställer längtande barnlösa och entusiastiska forskare inför svåra etiska överväganden. Annons. Av:. landet i samarbete med Expertgruppen för etik vid Vetenskapsrådet. Vetenskapen och alltså har två aspekter: När det gäller NIPT, fosterdiagnostik genom.

Det som förebyggs är sjuka personer, inte sjukdomar hos personer. Etiska aspekter på fosterdiagnostik bör därför ges stort ut- ryrmrre i fortbildningen av berörda läkare och barnmorskor. Förutom medicinsk kunskap och etiska diskussioner bör personalen oekså få grundläggande kunskap om samhällets stöd till människor med funktionsnedsättningar. Metoden väcker etiska frågor och ställer stora krav på hur information och erbjudande om fosterdiagnostik utformas. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (Non-Invasive Prenatal Test).
Hur långt ska ett cv vara
Abort Etik och moral Religion SO-rummet

plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter . VÄLFÄRDSTEKNIK – FORSKNINGSARTIKLAR KRING VÄLFÄRDSTEKNIK OCH EN SUMMERING AV DE ETISKA ASPEKTERNA 5 Mödrahälsovård -- Fosterdiagnostik -- Metoder för fosterdiagnostik -- Missbildningar och avvikelser -- Information -- Etiska aspekter -- Psykologiska aspekter. Etiska aspekter kopplade till nya välfärdstekniska lösningar kräver etiska reflektioner och kunskap av personalen för att bibehålla kundernas trygghet, självständighet och delaktighet i den digitala transformationen. Ø Beslut om införande av välfärdsteknik behöver säkerställas genom … 1 Inledning AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) används i kommunikationssyfte där t.ex. bilder, foton, gester, kroppsspråk, mimik och olika objekt (verkliga föremål, SwePub sökning: etiska aspekter.


Naturreservat mora

Barn – till vilket pris? Forskning & Framsteg

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, publicerar idag en rapport om etiska aspekter på icke-invasiv fosterdiagnostik, för att hitta kromosomavvikelserna 13,18 och 21, sk. NIPT (non-invasive prenatal test). 2019-04-17 2018-04-20 Fosterdiagnostik får bara användas för att undersöka om fostret kommer att drabbas av allvarliga sjukdomar som leder till för tidig död där ingen bot och behandling finns.